Se webversjon

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Nyhetsbrev nr. 4 september 2016

Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Nyhetsbrevet retter seg mot alt helsepersonell som arbeider med amming og morsmelk. Vi vil formidle nye forskningsfunn og belyse aktuelle problemstillinger. I tillegg vil vi annonsere utdanning, kurs og konferanser. Videresend gjerne brevet og lenke til påmelding til de du tror kan ha interesse av dette.

 

Elektronisk reevaluering

av alle landets føde-barsel avdelinger

- oktober 2016

For tredje gang gjennomfører Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) en landsomfattende elektroniske reevaluering av Mor-barn-vennlige sykehus. Informasjon er sendt til alle avdelinger via e-post.

• Alle mødre som behersker norsk eller engelsk og som føder i oktober 2016, skal få tilbud om å svare på et elektronisk spørreskjema om ammeveiledningen de har fått på føde-barsel avdelingen.
• Personalet ved føde-barselavdelingen skal registrere amming og bruk av tillegg til alle fullbårne barn som blir født i oktober 2016.

Svangerskapsomsorgen oppfordres til å informere aktuelle/gravide kvinner om spørreundersøkelsen i forkant.

Helsepersonell som møter barselkvinnen, oppfordres til å minne mødrene på å besvare det elektroniske spørreskjemaet om ammeveiledningen de har fått på føde-barselavdelingen.


Fødeenheter som ikke har mottatt informasjon, bes kontakte:
Mette Ness Hansen eller Ina Landau Aasen
mehansen@ous-hf.no  
xaiaas@ous-hf.no

Tlf. 23 07 54 05/09/00

Les mer
 


10 trinn for vellykket amming

- revidert 2016


10 trinn for vellykket amming er enkle, grunnleggende prinsipper for hvordan helsepersonell både i svangerskapsomsorgen og ved føde-barselavdelingen kan bidra til å fremme amming og tidlig nærkontakt mellom mor og barn. I år er den norske versjonen av de 10 trinn revidert og oppdatert i tråd med endringer gjort av «The global criteria for the BFHI WHO/Unicef 2009». Disse endringene er tidligere omtalt og referert til i informasjonsmaterialet til føde-barselavdelingene. Legg spesielt merke til Trinn 2, 4 og 10.

10 trinn for vellykket amming - 2016

 

Kurs for leger om morsmelk og laktasjon


Nasjonal kompetansetjeneste for amming arrangerer sitt årlige kurs for leger om morsmelk og amming 9. november på Rikshospitalet.

Kurset er tellende for spesialitetene: Allmennmedisin, Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Barnesykdommer og Samfunnsmedisin. Det formidles kunnskap om:

  • grunnleggende anatomi / fysiologi knyttet til amming og laktasjon
  • de viktigste av morsmelkens ernæringsmessige og immunologiske egenskaper
  • helseeffekter for mor og barn
  • miljøgifter i morsmelk
  • diagnostikk og behandling av de vanligste komplikasjoner hos mor og barn knyttet til amming
  • informasjon om morsmelk og medikamenter


Vi oppfordrer alle til å informere leger dere samarbeider med om kurset.


Les mer
 


7. Nordiske ammekonferanse

 30.-31. mars 2017


For andre gang er Norge og dermed Nasjonal kompetansetjeneste for amming vertskap for Nordisk ammekonferanse som arrangeres i Oslo 30. og 31. mars 2017. Hovedprogrammet for konferansen er klart og påmeldingen er åpnet. Vi inviterer dere til å sende inn abstracts både for kortere foredrag, workshops og postere. Konferansespråket vil primært være engelsk, men det vil være enkelte parallelsesjoner på skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk).

Les mer om alt dette på konferansens egen hjemmeside:http://www.nordicbf-2017.science hvor dere også finner link til påmeldingssiden. Gå direkte til påmeldingen her: https://www.participant.no/nordicbf-2017


I hvert nyhetsbrev frem til konferansestart vil vi presentere noen av de foreleserne dere vil komme til å møte på konferansen:

Presentasjon av Anne Grøvslien, foreleser på

7. Nordiske ammekonferanse

Anne Grøvslien er leder for Melkebanken ved Oslo Universitetssykehus. Hun har i tillegg i mange år vært medlem av Ammehjelpen. Grøvslien er for tiden engasjert i et prosjekt i India, hvor hovedmålet er å styrke nyfødtomsorgen i offentlig sykehus. Hennes rolle i dette prosjektet er knyttet til etableringen av melkebank og veiledning av mødre.

Grøvslien er styremedlem i den Europeiske melkebankforeningen og har vært opptatt av samarbeid mellom melkebankene i Norge, Europa og nå også India. De utfordringene man møter på tvers av landegrensene har inspirert henne til å studere flerkulturelt helsearbeid.

På konferansen skal hun holde denne forelesningen:

Morsmelkbanker, er det bra eller dårlig for ammingen?

I forelesningen vil hun belyse de ulike modellene som finnes i verden i dag og diskutere:
Hva skal til for at en melkebank skal være et godt supplement til god nyfødt omsorg, og når er det ikke slik? Hva skal til for at en melkebank skal fremme amming både på kort og lang sikt?


Presentasjon av Catherine Watson Genna, foreleser på

7. Nordiske ammekonferanse

Catherine Watson Genna er ammeveileder, IBCLC, fra New York, USA hvor hun jobber i en privat praksis. I tillegg er hun La Leche League Leader (Amerikansk ammehjelpsorganisasjon). Hennes spesialfelt er amming når mor og/eller barn har medisinske utfordringer, slik som anatomiske, genetiske eller nevrologiske problemer. Hun er mye brukt som foreleser internasjonalt og har utgitt flere bøker: "Selecting and Using Breastfeeding Tools: Improving Care and Outcomes" (Hale 2009) og "Supporting Sucking Skills in Breastfeeding Infants" (Jones and Bartlett Publishers 2013). Hun har også publisert mange artikler i diverse tidsskrift. Du kan lese mer om henne på: http://cwgenna.com

På konferansen skal hun holde disse forelesningene:

Forebygging av mistrivsel hos ammede barn

Nyere forskning viser hvordan amming fungerer og hvordan ulike tilstander, både hos mor og barn, kan påvirke ammingen. Ved å ha kunnskap om dette kan jordmødre, helsesøstre, barnepleiere, leger, ammeveiledere og ammehjelpere sikre at mødre får god oppfølgning slik at de mestrer ammingen og barnet deres trives. M
istrivsel hos ammebarn kan skyldes uoppdagede ammeproblemer og/eller uidentifiserte risikofaktorer. Dette kan skyldes mangelfull kunnskap hos helsepersonell. Genna vil belyse dette ved bruk av ammekasuistikker.

Ammestrategier for barn med stramt tungebånd

Stramt tungebånd hos barn kan gi vanskeligheter med amming. Dette kan påvirke både mors ammeopplevelse og barnets evne til å overføre morsmelk, med f.eks. såre brystknopper og /eller dårlig vektoppgang som resultat. I denne forelesningen vil Genna fokusere på strategier for å støtte amming og morsmelkernæring uansett om tungebåndet blir klippet eller ei. 

 


Vurderer dere å søke om godkjenning som Ammekyndig helsestasjon?


Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) har lagt om prosessen for å oppnå betegnelsen Ammekyndig helsestasjon. Endringene innebærer blant annet at helsestasjonen får tildelt en mal på en standardisert ammeprosedyre og opplæringsplan med referanser. Dette vil forenkle arbeidet for den enkelte helsestasjon. Ammeprosedyre og opplæringsplan skal deretter tilpasses lokale forhold og godkjennes av NKA. Helsestasjonen har deretter ansvaret for å holde ammeprosedyren oppdatert.

Les mer i dokumentene som finnes på: http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/nasjonal-kompetansetjeneste-for-amming_/Sider/ammekyndig-helsestasjon.aspx

 


Artikkel fra Relis om smertebehandling hos ammende


RELIS publiserte en artikkel om smertebehandling hos ammende i august 2016. I artikkelen er det angitt at bruk av paracetamol og ibuprofen er trygt å bruke i ammeperioden. Bruk av opiater omtales også. RELIS skriver at opiater kun bør doseres i noen få doser og ikke brukes over lang tid av ammende. Artikkelen omtaler ikke situasjoner der det er et klart behov for behandling med opioider utover noen få dager, og om det er noen forskjeller mellom de enkelte legemidlene. Dette er en komplisert problemstilling. Både Nasjonal kompetansetjeneste for amming og RELIS samarbeider om en artikkel som omtaler dette temaet.

https://relis.no/content/4759/Foretrukne-smertestillende-legemidler-til-ammende

 

Forrige nyhetsbrev


Ønsker du å lese våre tidligere nyhetsbrev finner du disse på vår nettside:

Nettside
 

Internasjonale konferanser

Congress of the International Network on Kangaroo Mother Care

 
Time and Place:

14h-17th November 2016 TriesteItália
Trieste, Itália


http://www.aleitamento.com/eventos/conteudo.asp?cod=229

World Breastfeeding Conference 2016

 World Breastfeeding Conference 2016

Time and Place:
11th-14th December 2016
Johannesburg, South Africa;


http://worldbreastfeedingconference.org/home.html  

Unicef UK

Baby Friendly Initiative Annual Conference

Baby Friendly Initiative Annual Conference

Time and Place:
3rd-4th November 2016
Birmingham International Convention Centre (ICC)

http://www.unicef.org.uk/BabyFriendly/Health-Professionals/Conferences/This-years-conference/

 

Påmelding

Dersom du har fått nyhetsbrevet videresendt og ønsker å melde deg på kan du gjøre det her: https://iikittzd.mnm.as/s/2462/9499
Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Epost: ammesenteret@oslo-universitetssykehus.no