Se webversjon

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Nyhetsbrev nr 1, 22. februar 2016

Velkommen til nyhetsbrev fra     

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Dette nyhetsbrevet retter seg mot alt helsepersonell som arbeider med amming og morsmelk. Her vil vi formidle nye forskningsfunn og belyse aktuelle problemstillinger. I tillegg vil vi annonsere utdanning, kurs og konferanser. Vi håper på denne måten å komme i nærmere kontakt med dere som jobber for at: Flest mulig barn får morsmelk og flest mulig mødre ammer med minst mulig problemer. Vi tar gjerne imot forslag til temaer du ønsker å få belyst. Videresend gjerne brevet og lenke til påmelding til de du tror kan ha interesse av dette.

 

Trygt og bra å fullamme til 6 måneders alder

Publisert 15.02.2016

Morsmelkernærte barn og vitamin B12

Rådet om at det er trygt og bra med bare morsmelk de første seks månedene, er i tråd med både nordiske anbefalinger, WHOs anbefalinger for Europa og anbefalinger i de fleste andre land. På TV2-nyhetene søndag 14. februar var det en reportasje som fremstilte det som om det er skadelig å fullamme spedbarn til seks måneder på grunn av mangelfullt inntak av vitamin B12. Reportasjen har skapt unødvendige bekymringer hos småbarnsforeldre. Det er godt dokumentert at morsmelk inneholder alt fullbårne barn trenger de første seks månedene, med unntak av vitamin D. Forskning viser at amming er bra for hjernens utvikling.

Les mer
 

Amming viktig for helse også i vestlige land

Det anerkjente tidsskriftet The Lancet publiserte 30. januar 2016 første artikkel i en serie om amming. Artikkelen konkluderer med at amming er et av de viktigste forebyggende tiltak for barn og mødres helse, også i den rike del av verden. I følge forfatterne kan øket amming globalt spare mer enn 800.000 barnedødsfall pr år, og hindre mer enn 20.000 årlige mødredødsfall p.g.a. brystkreft. Amming gir beskyttelse mot infeksjoner, øker score på intelligens tester og beskytter trolig mot senere overvekt og diabetes type 2 hos barnet. For mødre som har ammet er risikoen for brystkreft redusert, og trolig også risikoen for eggstokk-kreft og diabetes type 2.

Victora CG et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. The Lancet 2016; 387:475-490. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7  

Les hele artikkelen her. Krever at du registrerer deg hos Lancet hvis du ikke har tilgang til dette gjennom Helsebiblioteket. Dette er gratis og tar to minutter.

Les mer
 

7. nordiske ammekonferanse 30. og 31. mars 2017

For andre gang er Norge og dermed Nasjonal kompetansetjeneste for amming verter for Nordisk ammekonferanse. Sett av datoene allerede nå! Det vil komme mer informasjon etter hvert.
 

Hva er Nasjonal kompetansetjeneste for amming ?

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om amming og morsmelk. Tjenesten retter seg mot helsetjenesten. NKA driver forskning og følger med på forskningsfeltet. I tillegg deltar vi i utarbeidelsen av faglige retningslinjer og utredning av kliniske problemstillinger, ofte i samarbeid med andre fagmiljøer og helsemyndigheter. NKA tilbyr utdanning, kurs og veiledning av alt helsepersonell i landets helseregioner. Vi arbeider for at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som kan ivareta dette arbeidet lokalt. Tjenesten omfatter ikke direkte pasientkontakt.
 

Påmelding

Dersom du har fått nyhetsbrevet videresendt og ønsker å melde deg på kan du gjøre det her: https://iikittzd.mnm.as/s/2462/9499
Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Epost: ammesenteret@oslo-universitetssykehus.no